Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 18.09.2019 — 20.09.2019 Course title Architecting on AWS
10785 Berlin
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 20.09.2019 Course title Building a Serverless Data Lake
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 25.09.2019 — 27.09.2019 Course title Architecting on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 30.09.2019 — 02.10.2019 Course title Advanced Architecting on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 08.10.2019 Course title AWS Technical Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 09.10.2019 — 11.10.2019 Course title System Operations on AWS
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 09.10.2019 — 11.10.2019 Course title Developing on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 11.10.2019 Course title AWS Business Essentials
80335 München
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 15.10.2019 Course title AWS Technical Essentials
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 15.10.2019 Course title AWS Technical Essentials
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details

Powered by SEMCO®