Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 29.01.2020 — 31.01.2020 Course title Architecting on AWS
80335 München
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 11.02.2020 Course title AWS Technical Essentials
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 12.02.2020 — 14.02.2020 Course title Developing on AWS
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 12.02.2020 — 14.02.2020 Course title Architecting on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 17.02.2020 — 21.02.2020 Course title Architecting on AWS Accelerator
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,995.00 Details
Period 17.02.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 19.02.2020 — 21.02.2020 Course title Security Engineering on AWS
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 25.02.2020 Course title AWS Technical Essentials
10785 Berlin
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 26.02.2020 — 28.02.2020 Course title Architecting on AWS
10785 Berlin
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 26.02.2020 — 28.02.2020 Course title DevOps Engineering on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details

Powered by SEMCO®