Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 01.04.2020 — 03.04.2020 Course title Architecting on AWS
- Online-Classroom -
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 15.04.2020 — 17.04.2020 Course title Architecting on AWS
- Online-Classroom -
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 17.04.2020 Course title Building a Serverless Data Lake
- Online-Classroom -
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 21.04.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
- Online-Classroom -
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 21.04.2020 — 23.04.2020 Course title System Operations on AWS
- Online-Classroom -
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 21.04.2020 Course title AWS Technical Essentials
- Online-Classroom -
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 22.04.2020 — 24.04.2020 Course title Security Engineering on AWS
- Online-Classroom -
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 22.04.2020 — 24.04.2020 Course title Architecting on AWS
- Online-Classroom -
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 27.04.2020 — 29.04.2020 Course title Advanced Developing on AWS
- Online-Classroom -
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 27.04.2020 — 29.04.2020 Course title Developing on AWS
- Online-Classroom -
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details

Powered by SEMCO®