Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 10.12.2019 Course title AWS Technical Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 31.03.2020 Course title AWS Technical Essentials
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 21.07.2020 Course title AWS Technical Essentials
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 24.11.2020 Course title AWS Technical Essentials
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 01.12.2020 Course title AWS Business Essentials
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 24.03.2020 Course title AWS Technical Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 30.06.2020 Course title AWS Technical Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 06.10.2020 Course title AWS Technical Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 17.08.2020 Course title AWS Business Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 11.02.2020 Course title AWS Technical Essentials
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details

Powered by SEMCO®