Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 12.06.2019 — 14.06.2019 Course title Advanced Architecting on AWS
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 25.06.2019 — 27.06.2019 Course title Advanced Architecting on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 28.08.2019 — 30.08.2019 Course title DevOps Engineering on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 04.09.2019 — 06.09.2019 Course title Developing on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 11.09.2019 — 13.09.2019 Course title Security Engineering on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 30.09.2019 — 02.10.2019 Course title Advanced Architecting on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 25.09.2019 — 27.09.2019 Course title DevOps Engineering on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 06.11.2019 — 08.11.2019 Course title DevOps Engineering on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 17.06.2019 — 19.06.2019 Course title DevOps Engineering on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 07.08.2019 — 09.08.2019 Course title DevOps Engineering on AWS
10785 Berlin
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details

Powered by SEMCO®