Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 29.06.2020 — 03.07.2020 Course title Architecting on AWS Accelerator
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,995.00 Details
Period 17.02.2020 — 21.02.2020 Course title Architecting on AWS Accelerator
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,995.00 Details
Period 14.09.2020 — 18.09.2020 Course title Architecting on AWS Accelerator
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,995.00 Details
Period 03.08.2020 — 07.08.2020 Course title Architecting on AWS Accelerator
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,995.00 Details
Period 02.11.2020 — 06.11.2020 Course title Architecting on AWS Accelerator
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,995.00 Details
Period 11.05.2020 — 15.05.2020 Course title Architecting on AWS Accelerator
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,995.00 Details
Period 19.02.2020 — 21.02.2020 Course title Security Engineering on AWS
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 18.11.2020 — 20.11.2020 Course title Security Engineering on AWS
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 22.04.2020 — 24.04.2020 Course title Security Engineering on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 08.07.2020 — 10.07.2020 Course title Security Engineering on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details

Powered by SEMCO®