Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 06.11.2019 — 08.11.2019 Course title Big Data on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 09.12.2019 — 11.12.2019 Course title Security Engineering on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 20.11.2019 — 22.11.2019 Course title Data Warehousing on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 06.11.2019 — 08.11.2019 Course title DevOps Engineering on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 04.12.2019 — 06.12.2019 Course title DevOps Engineering on AWS
10785 Berlin
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 23.10.2019 — 25.10.2019 Course title Developing on AWS
10785 Berlin
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 04.12.2019 — 06.12.2019 Course title Developing on AWS
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 13.11.2019 — 15.11.2019 Course title Advanced Architecting on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 11.12.2019 — 13.12.2019 Course title Advanced Architecting on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 30.09.2019 — 02.10.2019 Course title Advanced Architecting on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details

Powered by SEMCO®