Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 15.10.2019 Course title AWS Technical Essentials
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 16.10.2019 — 18.10.2019 Course title Architecting on AWS
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 04.12.2019 — 06.12.2019 Course title Architecting on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 29.10.2019 Course title AWS Technical Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 03.12.2019 Course title AWS Technical Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 22.10.2019 Course title AWS Business Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 22.10.2019 Course title AWS Technical Essentials
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 26.11.2019 Course title AWS Technical Essentials
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 28.10.2019 Course title AWS Technical Essentials
80335 München
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 26.11.2019 Course title AWS Technical Essentials
80335 München
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details

Powered by SEMCO®