Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 19.02.2020 — 21.02.2020 Course title Security Engineering on AWS
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 21.07.2020 Course title AWS Technical Essentials
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 24.11.2020 Course title AWS Technical Essentials
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 22.07.2020 — 24.07.2020 Course title Architecting on AWS
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 25.11.2020 — 27.11.2020 Course title Architecting on AWS
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 14.10.2020 — 16.10.2020 Course title Advanced Architecting on AWS
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 01.12.2020 Course title AWS Business Essentials
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 24.03.2020 Course title AWS Technical Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 30.06.2020 Course title AWS Technical Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 06.10.2020 Course title AWS Technical Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details

Powered by SEMCO®