Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 04.03.2020 — 06.03.2020 Course title Advanced Developing on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 29.07.2020 — 31.07.2020 Course title Advanced Developing on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 07.10.2020 — 09.10.2020 Course title Advanced Developing on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 28.01.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 17.02.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 02.06.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 19.10.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 12.05.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 14.07.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 07.09.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details

Powered by SEMCO®