Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 08.07.2020 — 10.07.2020 Course title Security Engineering on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 09.09.2020 — 11.09.2020 Course title Big Data on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 28.10.2020 — 30.10.2020 Course title Data Warehousing on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 18.03.2020 — 20.03.2020 Course title Big Data on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 25.03.2020 — 27.03.2020 Course title Data Warehousing on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 14.10.2020 — 16.10.2020 Course title Advanced Architecting on AWS
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 12.02.2020 — 14.02.2020 Course title Developing on AWS
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 28.04.2020 — 30.04.2020 Course title Advanced Architecting on AWS
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 13.05.2020 — 15.05.2020 Course title DevOps Engineering on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 07.10.2020 — 09.10.2020 Course title DevOps Engineering on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details

Powered by SEMCO®