Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 16.07.2019 Course title AWS Technical Essentials
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 16.07.2019 — 18.07.2019 Course title Security Engineering on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 17.07.2019 — 19.07.2019 Course title Architecting on AWS
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 23.07.2019 Course title AWS Technical Essentials
80335 München
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 24.07.2019 — 26.07.2019 Course title Architecting on AWS
80335 München
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 24.07.2019 — 26.07.2019 Course title Data Warehousing on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 29.07.2019 Course title Certification Workshop: AWS Certified Solutions Architect - Associate
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 30.07.2019 Course title AWS Technical Essentials
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 31.07.2019 — 02.08.2019 Course title Architecting on AWS
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 05.08.2019 — 07.08.2019 Course title System Operations on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details

Powered by SEMCO®