Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 27.04.2020 — 29.04.2020 Course title Advanced Developing on AWS
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 25.11.2020 — 27.11.2020 Course title Advanced Developing on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 22.01.2020 — 24.01.2020 Course title System Operations on AWS
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 01.04.2020 — 03.04.2020 Course title Architecting on AWS
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 22.07.2020 — 24.07.2020 Course title Architecting on AWS
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 25.11.2020 — 27.11.2020 Course title Architecting on AWS
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 25.03.2020 — 27.03.2020 Course title Architecting on AWS
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 01.07.2020 — 03.07.2020 Course title Architecting on AWS
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 07.10.2020 — 09.10.2020 Course title Architecting on AWS
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 21.04.2020 — 23.04.2020 Course title System Operations on AWS
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details

Powered by SEMCO®