Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 28.10.2020 — 30.10.2020 Course title Data Warehousing on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 09.11.2020 Course title Running Container-Enabled Microservices on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 14.09.2020 — 18.09.2020 Course title Architecting on AWS Accelerator
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,995.00 Details
Period 07.10.2020 — 09.10.2020 Course title Advanced Developing on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 19.10.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 07.09.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 06.11.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 11.08.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
- Online-Classroom -
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 08.12.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 02.11.2020 — 06.11.2020 Course title Architecting on AWS Accelerator
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,995.00 Details

Powered by SEMCO®