Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 07.09.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 06.11.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 11.08.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
- Online-Classroom -
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 08.12.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 10.08.2020 Course title AWS Cloud Development Kit (CDK) Essentials
- Online-Classroom -
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 23.11.2020 Course title AWS Cloud Development Kit (CDK) Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 01.12.2020 Course title AWS Business Essentials
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 03.11.2020 Course title AWS Business Essentials
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 07.09.2020 Course title AWS Business Essentials
80335 München
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 17.08.2020 Course title AWS Business Essentials
- Online-Classroom -
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details

Powered by SEMCO®