Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 25.11.2020 — 27.11.2020 Course title Advanced Developing on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 15.09.2020 Course title Practical Data Science with Amazon SageMaker
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 14.12.2020 Course title Practical Data Science with Amazon SageMaker
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 02.11.2020 Course title AWS Technical Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 03.11.2020 — 05.11.2020 Course title Architecting on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 17.11.2020 Course title AWS Technical Essentials
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 18.11.2020 — 20.11.2020 Course title Architecting on AWS
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 09.11.2020 Course title AWS Technical Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 09.09.2020 — 11.09.2020 Course title Architecting on AWS (Englisch)
80335 München
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 08.12.2020 Course title AWS Technical Essentials
10785 Berlin
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details

Powered by SEMCO®