Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 06.11.2019 — 08.11.2019 Course title DevOps Engineering on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 06.11.2019 — 08.11.2019 Course title Big Data on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 12.11.2019 Course title AWS Technical Essentials
10785 Berlin
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 13.11.2019 — 15.11.2019 Course title System Operations on AWS
10785 Berlin
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 26.11.2019 Course title AWS Technical Essentials
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 26.11.2019 Course title AWS Technical Essentials
80335 München
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 27.11.2019 — 29.11.2019 Course title Architecting on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 27.11.2019 — 29.11.2019 Course title Architecting on AWS
80335 München
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 03.12.2019 Course title AWS Technical Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 03.12.2019 Course title AWS Technical Essentials
10785 Berlin
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details

Powered by SEMCO®