Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 04.09.2019 — 06.09.2019 Course title System Operations on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 09.09.2019 Course title AWS Business Essentials
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 10.09.2019 Course title AWS Technical Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 11.09.2019 — 13.09.2019 Course title Security Engineering on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 11.09.2019 — 13.09.2019 Course title Architecting on AWS
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 17.09.2019 Course title AWS Business Essentials
10785 Berlin
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 18.09.2019 — 20.09.2019 Course title Architecting on AWS
10785 Berlin
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 20.09.2019 Course title Building a Serverless Data Lake
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 23.09.2019 Course title AWS Business Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 24.09.2019 Course title AWS Technical Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details

Powered by SEMCO®