Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 07.05.2020 — 08.05.2020 Course title Terraform Interactive Masterclass
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,500.00 Details
Period 13.05.2020 — 15.05.2020 Course title DevOps Engineering on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 26.05.2020 Course title AWS Technical Essentials
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 27.05.2020 — 29.05.2020 Course title Architecting on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 09.06.2020 Course title AWS Technical Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 10.06.2020 — 12.06.2020 Course title Architecting on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 15.06.2020 Course title AWS Business Essentials
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 15.06.2020 Course title Deep Learning on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 16.06.2020 Course title AWS Technical Essentials
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 17.06.2020 — 19.06.2020 Course title Architecting on AWS
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details

Powered by SEMCO®