Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 22.04.2020 — 24.04.2020 Course title Architecting on AWS
80335 München
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 05.08.2020 — 07.08.2020 Course title Architecting on AWS
80335 München
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 02.12.2020 — 04.12.2020 Course title Architecting on AWS
80335 München
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 26.02.2020 — 28.02.2020 Course title Architecting on AWS
10785 Berlin
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 05.05.2020 — 07.05.2020 Course title Architecting on AWS
10785 Berlin
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 28.10.2020 — 30.10.2020 Course title Architecting on AWS
10785 Berlin
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 11.03.2020 — 13.03.2020 Course title Architecting on AWS
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 17.06.2020 — 19.06.2020 Course title Architecting on AWS
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 23.09.2020 — 25.09.2020 Course title Architecting on AWS
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 10.02.2020 Course title AWS Business Essentials
80335 München
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details

Powered by SEMCO®