Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 14.01.2020 Course title AWS Technical Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 09.06.2020 Course title AWS Technical Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 01.09.2020 Course title AWS Technical Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 15.12.2020 Course title AWS Technical Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 30.03.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 28.01.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 17.02.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 02.06.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 19.10.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 12.05.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details

Powered by SEMCO®