Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 11.11.2020 — 13.11.2020 Course title Architecting on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 17.11.2020 Course title AWS Technical Essentials
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 18.11.2020 — 20.11.2020 Course title Security Engineering on AWS
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,685.00 Details
Period 18.11.2020 — 20.11.2020 Course title Architecting on AWS
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 23.11.2020 Course title AWS Cloud Development Kit (CDK) Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 24.11.2020 Course title AWS Technical Essentials
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 24.11.2020 Course title AWS Security Essentials
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €895.00 Details
Period 25.11.2020 — 27.11.2020 Course title Architecting on AWS
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 25.11.2020 — 27.11.2020 Course title Developing on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 25.11.2020 — 27.11.2020 Course title Advanced Developing on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details

Powered by SEMCO®