Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 07.05.2020 — 08.05.2020 Course title Terraform Interactive Masterclass
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,500.00 Details
Period 16.09.2020 — 17.09.2020 Course title Migrating to AWS
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,295.00 Details
Period 18.03.2020 — 19.03.2020 Course title Migrating to AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,295.00 Details
Period 31.03.2020 Course title AWS Technical Essentials
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 21.07.2020 Course title AWS Technical Essentials
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 24.11.2020 Course title AWS Technical Essentials
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 01.12.2020 Course title AWS Business Essentials
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 24.03.2020 Course title AWS Technical Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 30.06.2020 Course title AWS Technical Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 06.10.2020 Course title AWS Technical Essentials
40476 Düsseldorf
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details

Powered by SEMCO®