Period Period Course title Title Status Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt.
Period 21.07.2020 Course title AWS Technical Essentials
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 22.07.2020 — 24.07.2020 Course title Architecting on AWS
20354 Hamburg
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 28.07.2020 Course title AWS Technical Essentials
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 29.07.2020 — 31.07.2020 Course title Advanced Developing on AWS
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details
Period 29.07.2020 — 31.07.2020 Course title Architecting on AWS
70173 Stuttgart
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 03.08.2020 — 07.08.2020 Course title Architecting on AWS Accelerator
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €2,995.00 Details
Period 04.08.2020 Course title AWS Technical Essentials
80335 München
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 05.08.2020 — 07.08.2020 Course title Architecting on AWS
80335 München
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,795.00 Details
Period 11.08.2020 Course title AWS Cloud Practitioner Essentials
63128 Frankfurt/Dietzenbach
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €750.00 Details
Period 12.08.2020 — 14.08.2020 Course title DevOps Engineering on AWS
30165 Hannover
Status Preis pro Teilnehmer zzgl. MwSt. €1,995.00 Details

Powered by SEMCO®